Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

เส้นทางการศึกษาที่สมบุรณ์ของคุณ

Strathallan student

อะไรที่เราเสนอ

ศูนย์การศึกษา เอซีจี เอ็ดดูเคชั่นครอบคลุมการเรียนรู้ช่วงปฐมวัย, หลักสูตรและคุณวุฒินานาชาติในโรงเรียนเอกชนสำหรับเยียร์ 1-13, คอร์สภาษาเฉพาะทาง, คุณวุฒิเพื่อการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสำหรับนักกเรียนนานาชาติที่ต้องการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นอกจากนี้เรายังมีวิทยาลัยอาชีพและวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาของเราคือผู้นำที่ได้รับการยอมรับนับถือในสาขาของตนด้วยการมอบทักษะที่มุ่งเน้นด้านอาชีพและคุณวุฒิ
ปัจจุบันนี้นักเรียนมากกว่า 13,000 คนและบุคคลากรในการทำงานที่มีจำนวนถึง 1,000 คนนั้นได้รวมเข้าด้วยกันในรูปแบบของตัวเลขที่เติบโตขึ้นของจำนวนโรงเรียนอนุบาล โรงเรียน และวิทยาลัยฝึกอบรมอาชีพของเรา ณ 35 วิทยาเขตซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศนิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม

 • การศึกษาปฐมวัย

  เรามอบโอกาสในการสร้างความมั่นใจ ทักษะในชีวิตและพื้นฐานการศึกษาที่เด็กอนุบาลจำเป็นต้องมีเมื่อย้ายไปเรียนต่อในโรงเรียนประถมได้สำเร็จ นอกจากนั้นเรายังมีโรงเรียนอนุบาลพ่วงอยู่กับโรงเรียนเอกชนจำนวนหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม อีกทั้งยังมีซิก แซก ซู (Zig Zag Zoo) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนปฐมวัยเอกชนที่เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลของเรา
 • โรงเรียนเครือเอซีจี

  โรงเรียนเอกชนของเราในประเทศนิวซีแลนด์ อินโดนีเซียและเวียดนามนั้นมีครูอาจารย์มาตรฐานระดับโลก พร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เราผสานสิ่งนี้เข้ากับคุณค่าที่ชัดเจน สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นดีเลิศ และโปรแกรมนอกหลักสูตรอันหลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนผู้พร้อมสำหรับการเติมเต็มศักยภาพให้มีความสามารถรอบด้าน

  ทำความรู้จักกับโรงเรียนของเรา
 • โปรแกรมการเรียนเพื่อปูทางเข้ามหาวิทยาลัยโดยเอซีจี

  ในฐานะตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อการเข้ามหาวิทยาลัยและคอร์สภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เราจะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หลักสูตรของเราเป็นการปูทางสู่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งโอ๊คแลนด์ (AUT) หรือมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตัน

  โปรแกรมการเรียนเพื่อปูทางเข้ามหาวิทยาลัยตามวิถีของเรา
 • New Education Group

  เริ่มอาชีพของคุณด้วยการฝึกอบรมผ่านการลงมือทำในสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความเป็นจริงที่ New Education Group วิทยาลัยทั้ง 6 ของเราที่ครอบคลุม 23 วิทยาเขตโดยรอบนิวซีแลนด์มีหลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาบัตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอุตสาหกรรมที่เติบโต อาทิ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), การท่องเที่ยว , การให้บริการ , การซื้อขายและบริการ , ธุรกิจ , สุขภาพและการศึกษาปฐมวัย

  มาทำความรู้จักกับวิทยาลัยการอาชีพของเรา