Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser
การเรียนรู้ที่แสนพิเศษ

โรงเรียนเครือเอซีจี

เราเสนอการศึกษาระดับโลก ด้วย 7 โรงเรียนสหศึกษาเอกชนในนิวซีแลนด์และอินโดนีเซีย

การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับลูกของคุณ

วิชาการเป็นเลิศคือจุดที่โรงเรียนในเครือของเราให้ความสำคัญ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้วยหัวใจในทุกรายละเอียด แม้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีความแตกต่างในวิธีการและคุณลักษณะ แต่เรามีเป้าหมายหนึ่งร่วมกันคือ การช่วยเหลือนักเรียนในประสบความสำเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ไม่ว่าคุณจะเลือกโรงเรียนไหน ลูกของคุณก็จะได้รับการศึกษาในระดับที่สูงที่สุดจากครูที่ดีที่สุด ด้วยหลักสูตรนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

การสร้างอนาคตอันสดใสく

ระบบการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งเน้นที่การพัฒนาตนเองและการเป็นอยู่ดีของนักเรียน รวมถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ การกีฬา การแสดง ศิลปะ และเทคโนโลยี โปรแกรมเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคนและมั่นใจว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาได้อย่างรอบด้าน มีความมั่นใจในตนเอง ด้วยความสามารถที่หลากหลาย

 • แนวทางในการจัดการเรียนรู้ของเรา

  องค์รวม,นักเรียนเป็นศูนย์กลาง,ความเป็นเลิศทางวิชาการ

  โรงเรียนในเครือเอซีจีมีการจัดการการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ลูกของคุณได้พัฒนาและเติบโตอย่างก้าวหน้า

 • แนวทางในการจัดการเรียนรู้ของเรา

  การจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  เราทราบว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ละโปรแกรม ตั้งแต่ด้านวิชาการ ไปจนถึงด้านศิลปะ ได้ออกแบบมาเพื่อให้ดูแลและเอาใจใส่ให้เด็กๆทุกคน และมั่นใจว่านักเรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายทางวิชาการเช่นกัน
  การจัดการรูปแบบนี้จะสนับสนุนบุตรของท่านเติบโตอย่างมั่นใจในตนเอง และเติมเต็มศักยภาพของตัวเด็กและรักที่จะเรียนรู้

 • แนวทางในการจัดการเรียนรู้ของเรา

  ครูอาจารย์ระดับโลก

  ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของเราเกิดจากการอุทิศตนและประสบการณ์คณะบุคคลากรในการสอนระดับโลก
  เรามีความปรารถนานการนำการศึกษาเป็หนทางแห่งการนำความเป็นเลิศให้แก่นักเรียนทุกๆคน ให้นักเรียนได้เข้าใจถึงวิธีการสนับสนุนและเพิ่มพูนความสามารถเฉพาะบุคคล

 • แนวทางในการจัดการเรียนรู้ของเรา

  หลักสูตรนานาชาติที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

  โรงเรียนในเครือเอซีจีนำเสนอการเรียนแบบแคมบริดจ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รู้จักกันกว้างขวางในระดับโลก ด้วยมาตรฐานทางวิชาการขั้นสูง และการดูแลเอาใจใส่รายบุคคล บุตรของท่านจะเติบต่างในสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
  โปรแกรมปริญญาบัตรนานาชาติ (IBDP) บรรจุในสองโรงเรียนนานาชาติในเครือของเรา และวิทยาลัยเอซีจี ซีเนียร์ ในโอ๊คแลนด์

 • แนวทางในการจัดการเรียนรู้ของเรา

  มาตรฐานเชิงวิชาการที่เข้มข้น

  เราชี้แนะนักเรียนของเราในด้านการศึกษาอย่างระมัดระวังด้วยกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ด้วยแนวทางในแบบฉบับของเรานั้นทำให้เรามั่นใจได้ว่านักเรียนจะสามารถบรรลุผลทางด้านวิชาการและเติมเต็มความปรารถนาในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและอาชีพในอนาคตของนักเรียน
  นักเรียนในรุ่นก่อนๆได้รับรางวัลทั้งในระดับโลกและระดับประเทศในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในการทดสอบแบบแคมบริดจ์และแบบปริญญาบัตรนานาชาติ

 • แนวทางในการจัดการเรียนรู้ของเรา

  วิธีการแบบองค์รวมในการศึกษา

  โรงเรียนในเครือเอซีจี เราให้ความรู้โดยมุ่งพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม ด้วยแนวทางวิชาการร่วมกับกิจกรรมทางกีฬา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
  เราดูแลบุตรของท่านรายบุคคล ชื่นชมในความสามารถพิเศษ ความสำเร็จ และสนับสนุนให้นักเรียนได้สัมผัสและก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ เรามุ่งเน้นการพัฒนารอบด้าน ความเชื่อมั่นของนักเรียน ที่พร้อมจะก้าวไปสู่อนาคต

  Student Stories

  อนาคตอันสดใส

  นับตั้งแต่เมื่อโรงเรียนแห่งแรกของเราได้รับการก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538 มีนักเรียนเกือบ 5,000 คนแล้วที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในเครือเอซีจี
  เรามีศิษย์เก่าทั่วโลก ซึ่งล้วนประสบความเร็จอย่างสูงสุดในด้านธุรกิจ ไอที การศึกษา การกีฬา การประกอบกิจการและอื่นๆอีกมากมาย
  หลักสูตรนานาชาติของเราได้เข้าถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับโลกและเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์
  เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลาย

  บุคคลากรของเรา

  บุคลากรของเราทำให้โรงเรียนของเรา ดีที่สุด

  คุณภาพอันดีเยี่ยมของโรงเรียนทั้งเจ็ดแห่งในเครืองเอซีจี มีผลมาจากประสบการณ์และแรงผลักดันจากบุคลากรของเรา ผู้อำนวยการที่มีความรู้ความสามารถที่สั่งสมประสบการณ์นับทศวรรษ ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการทางการศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคน เจ้าหน้าที่และครอบครัวของทุกคนรู้สึกได้รับการสนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุด

  ติดต่อเรา

  2 Titoki Street and 39 George Street, Parnell 1052, NZ
  PO Box 9825, Newmarket, Auckland 1149, NZ
  โทร:+649-308 1666
  สอบถามเกียวกับการลงทะเบียน: 0800-222 877

  66 Lorne Street, Auckland 1010, NZ
  PO Box 5646, Wellesley Street, Auckland 1141, NZ
  โทร: +649-307 4477
  สอบถามเกียวกับการลงทะเบียน: 0800-222 988

  Hayfield Way, RD 1, Papakura, Auckland 2580, NZ
  โทร:+649-295 0830
  สอบถามเกียวกับการลงทะเบียน: 0800-222 899

  Waipareira Avenue, Henderson, Auckland 0610, NZ
  โทร: +649-838 7070
  สอบถามเกียวกับการลงทะเบียน: 0800-222 199

  6 Keenan Road (off Pyes Pa Road) Tauranga 3173, NZ
  PO Box 15121 Tauranga 3144, NZ
  โทร: +647-213 0100
  สอบถามเกียวกับการลงทะเบียน: 0800-222 355

  Jalan Warung Jati Barat No. 19, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,12510 Indonesia
  โทร:+6221-2978 0200

  วิทยาเขต AIS Thu Thiem (อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย )
  264 Mai Chi Tho (East-West Highway) An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
  โทร: +848-3742 4040

  วิทยาเขต AIS Thao Dien (อนุบาล ถึง ประถมศึกษา)
  An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
  โทร: +848-3744 6960

  วิทยาเขต AIS XI (อนุบาล)
  190 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
  โทร: +848-3519 2727