Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

การศึกษาปฐมวัย

เรามุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมาเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนที่เรานำเสนอให้กับเด็กเล็ก เรารับรู้ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆและส่งเสริมให้พวกเขารู้จักตั้งคำถามและตรวจสอบสิ่งที่อยู่รอบๆตัว ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและปลอดภัย

Parnell

นิวซีแลนด์

ปรัชญาเพื่อสร้างมั่นใจและความสุขแก่เด็ก

ณ ศูนย์ปฐมวัยของเราในประเทศนิวซีแลนด์ เราได้รวมหลักปรัชญาการศีกษาเข้ากับ Te Whāriki -หลักสูตรปฐมวัยของประเทศนิวซีแลนด์- เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ จะเติบโตเป็นผู้เรียนรู้และผู้สื่อสารที่มีศักยภาพและมั่นใจ สิ่งนี้จะฝังในจิตใต้สำนึกเพื่อให้พวกเขารู้สึกว่างานที่ตนกำลังทำอยู่นั้นตนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

โรงเรียนอนุบาล เอซีจี

เรามีโรงเรียนอนุบาลที่ติดสองโรงเรียนเอกชนเอ ซี จี ซึ่งครูของเราสอนหลักสูตรปฐมวัยในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราให้จำนวนอัตราครูต่อเด็กมากกว่าที่กระทรวงศึกษากำหนดไว้
โรงเรียนอนุบาลของเราตั้งอยู่ในวิทยาเขตใหญ่ที่รวมโรงรียนไว้ด้วยกัน เราจึงสามารถสร้างวัฒนธรรมครอบครัวข้ามโรงเรียนได้

  • โรงเรียนอนุบาลเอ ซี จี สตราธาแลนอยู่ในวิทยาเขคเอ ซี จี สตราธาแลนที่ตั้งอยู่ในเมืองการากา
  • โรงเรียนอนุบาลเอ ซี จี ซันเดอร์แลนด์อยู่ในวิทยาเขคเอ ซี จี ซันเดอร์แลนที่ตั้งอยู่ในเมืองเฮนเดอร์สัน

ซิก แซก ซู – ศูนย์ศึกษาปฐมวัย

สองศูนย์ปฐมวัยของซก แซก ซูในเมืองควีนส์ทาวน์เสนอโปรแกรมการเรียนรู้โดยพิถีพิถันสร้างสภาพแวดล้อมน่าสนใจ เราให้เด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ที่เราสร้าง ความสัมพันธ์และโปรแกรมที่เรามอบให้

นานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติเอ ซี จีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสนอการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากมีการผสมผสานโปรแกรม K-13 ในศูนย์ส่งเสริมและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยนั้น เด็กจะได้รับความมั่นใจ ได้ทักษะการดำรงชีวิตและพื้นฐานทางการศึกษา ซึ่งจะทำให้พวกเขาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างราบรื่น

  • โรงเรียน เอซีจี จาการ์ตา
  • เอไอเอส (AIS) เวียดนาม

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกการศึกษาปฐมวัยและสถานที่ตั้งในประเทศนิวซีแลนด์, อินโดนีเซียและเวียดนามที่เอ ซี จี เอ็ดดูเคชั่น