Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เอซีจี จะเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในนิวซีแลนด์และยังช่วยคุณในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอีกด้วย

pathways students

เตรียมตัวสำหรับมหาวิทยาลัยและความสำเร็จในอนาคต

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เอซีจี เป็นผู้บริการการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เราช่วยเปิดโอกาสการในการศึกษาต่อสถาบันชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์มากว่า 21 ปี
ในโปรแกรมของเรา คุณจะได้เรียนคอร์สเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่จะให้ทักษะและคุณวุฒิที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากับคุณ เราจะช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เราจะจัดหาที่พักและการช่วยเหลือตัวต่อตัวเมื่อคุณเข้ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
คอร์สเรียนของเรายืดหยุ่น มีสี่คอร์สในแต่ละปีที่เมืองโอ๊คแลนด์และเวลลิงตัน คุณสามารถเลือกระยะเวลาของโปรแกรมได้ตั้งแต่ 6 ถึง 18 เดือน
เมื่อคุณเรียนโปรแกรมของเราจบ คุณจะได้รับการรับรองการการเข้ามหาวิทยาลัยจากหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยพันธมิตร: มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์, มหาวิทยาลัย AUT และมหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตัน คุณวุฒิของเรายังได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในนิวซีแลนด์อีกด้วย

การปูทางสู่มหาวิทยาลัยของคุณ

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เอซีจี

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เอซีจีเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์, มหาวิทยาลัย AUT และมหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตัน โปรแกรมปรับความรู้พื้นฐานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อของทั้งสามมหาวิทยาลัยได้ถูกศึกษามาเป็นอย่างดีเพื่อให้มั่นใจคุณจะสามารถเข้าศึกษาต่อในหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยนี้ได้