Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

นักเรียนนานาชาติ

welcome centre

การศึกษาอันยอดเยี่ยม

ศูนย์การศึกษา เอซีจี เอ็ดดูเคชั่นเสนอการศึกษาอันยอดเยี่ยมให้กับนักเรียนจากทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมระดับอนุบาล โรงเรียน เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย การฝึกอาชีพและระดับอุดมศึกษา ข้อเสนออันสมบูรณ์แบบเหล่านี้บวกกับความหลงใหลในความเป็นเลิศด้านการศึกษา และความมุ่งมั่นที่จะได้เห็นนักเรียนของเราประสบความสำเร็จคือวิธีที่เราสร้างอนาคตอันสดใสให้นักเรียนแต่ละรายของเรา

นักเรียนนานาชาติจากชุมชนระดับโลกที่เปี่ยมความหลากหลาย

แต่ละปี นักเรียนนานาชาติเกือบ 3,000 คนจากกว่า 55 ประเทศเดินทางมายังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาเล่าเรียนกับศูนย์การศึกษา เอซีจี เอ็ดดูเคชั่น


เราเริ่มชั้นปฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลและศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยของเรา จากตรงนั้นนักเรียนของเราสามารถก้าวผ่านต่อไปยังโรงเรียนเอกชนของเรา รวมทั้งโรงเรียนประถมถึงระดับเยียร์ 13 ด้วยหลักสูตรสากลที่จะเปิดประตูไปสู่ทางเลือกของมหาวิทยาลัยและอาชีพมากมาย


เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยและหลักสูตรภาษาอังกฤษของเราปูทางในอุดมคติไว้สำหรับนักเรียนซึ่งต้องการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับนักเรียนของเราเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์แห่งความสำเร็จและความสุขในสภาพแวดล้อมของการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ


นักเรียนผู้มุ่งเน้นไปยังเรื่องหน้าที่การงานสามารถเลือกศึกษา ณ วิทยาลัยการฝึกอบรมอาชีพและวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาทั้ง 6 แห่งของเราซึ่งมีหลักสูตรและคุณวุฒิครอบคลุมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที) การท่องเที่ยว การโรงแรม การค้า การบริการ สุขภาพ เรื่อยไปจนถึงการศึกษาปฐมวัย


ณ ทุกระดับการเรียนพวกเขาจะได้รับการดูแล การสนับสนุน และหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งต้องใช้เพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างอนาคตที่ประสบความสำเร็จ
 

 • ขั้นตอนการสมัคร

  สามารถสมัครด้วยตนเองได้ ณ หนึ่งในวิทยาเขตของเรา สมัครทางออนไลน์ หรือกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมาให้เราทางอีเมลหรือไปรษณีย์

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • บริการสำหรับนักเรียน

  ศูนย์การศึกษา เอซีจี เอ็ดดูเคชั่นจัดให้บริการสำหรับความต้องการด้านการศึกษาและสวัสดิภาพของนักศึกษาแต่ละคน

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • เรียนที่นิวซีแลนด์

  หากคุณต้องการได้รับการศึกษาแบบนานาชาติอันเยี่ยมยอดในสถานที่ซึงมีเอกลักษณ์เฉพาะและสวยงาม ประเทศนิวซีแลนด์เป็นทางเลือกที่ดีเลิศ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

ทางเลือกในการเรียน

เราจัดเตรียมโอกาสด้านการศึกษาที่ดีเยี่ยมแก่นักเรียนจากทั่วโลกซึ่งครอบคลุมโรงเรียนอนุบาล หลักสูตรปูทางสู่มหาวิทยาลัย การฝึกอบรมอาชีพ เรื่อยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา