Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

ขั้นตอนการสมัคร

การสมัครเข้าเรียนในนิวซีแลนด์

ขั้นตอนการสมัครโรงเรียน เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเรานั้นง่ายมาก การสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยของเรา ทางออนไลน์หรือโดยการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สามารถส่งทางอีเมลหรือส่งไปรษณีย์ถึงเราได้

  • ขั้นตอนการสมัครดำเนินการอย่างไร

    เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จสมบูรณ์และยื่นใบสมัครแล้ว พนักงานรับสมัครของเราจะติดต่อไปเพื่อช่วยในการลงทะเบียนเรียนต่อไป ตลอดกระบวนการนี้เราจะแจ้งให้นักเรียนทราบถึงสิ่งที่คาดหวังและระยะเวลาในการดำเนินการ

  • ค่าธรรมเนียมและเอกสารต่างๆ

    หลังจากที่เราได้รับใบสมัครแล้วเราอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม เมื่อเรามีเอกสารที่ต้องการทั้งหมดเราจะส่งจดหมายเสนอเข้าเรียนต่อพร้อมกับกำหนดค่าธรรมเนียม เมื่อข้อเสนอได้รับการยอมรับและมีการชำระค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระแล้ว เราจะส่งใบเสร็จรับเงินและหนังสือยืนยัน

  • วีซ่าและสิ่งสำคัญในการเดินทาง

    เมื่อได้รับหนังสือยืนยันแล้วนักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่าและจัดทำประกันภัยได้ เราจำเป็นต้องได้รับแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินของนักเรียนเพื่อให้เราสามารถต้อนรับพวกเขาที่สนามบินจัดเตรียมรถรับส่งสนามบินและจัดที่พักหากจำเป็น