Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

การปฐมนิเทศ

ยินดีต้อนรับสู่ชีวิตในนิวซีแลนด์

ศูนย์การศึกษาเอซีจี เอ็ดดูเคชั่นมอบการช่วยเหลือและสนับสนุนแก่นักเรียนนานาชาติตั้งแต่ก้าวขาออกจากเครื่องบิน

การเริ่มต้น

การขนส่งและการสนับสนุนตามจริง

เมื่อนักเรียนมาถึงนิวซีแลนด์ ตัวแทนของเราจะไปรับนักเรียนที่สนามบินโดยโชว์ป้ายชื่อของนักเรียนคนนั้นๆ และรับนักเรียนไปสู่ที่พักอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย


ในวันแรกของนักเรียน เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือนักเรียนในการเปิดบัญชีธนาคาร ประกันภัย บัตรรถประจำทางและเรื่องจำเป็นอื่นๆ ที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ ถ้านักเรียนพักในโฮมสเตย์ โฮสจะเป็นคนนำนักเรียนไปดูวิธีการเดินทางไปโรงเรียนและช่วยเหลือในการซื้อบัตรรถประจำทางสำหรับรถประจำทางสาธารณะ แต่ถ้านักเรียนย้ายไปอยู่อพาร์ทเมนต์ในเมือง เจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นผู้แสดงวิธีการเดินทางไปโรงเรียน

  • วันปฐมนิเทศ

    วันปฐมนิเทศจะถูกจัดขึ้นในโรงเรียน ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ และวิทยาลัยอาชีวะในเครือของเรา ในระหว่างการปฐมนิเทศ นักเรียนจะได้เช้าชมวิทยาเขต หนังสือคู่มือนักเรียนซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวกับชีวิตในมุมต่างๆของการศึกษาต่อที่นั้นๆ รวมไปถึงการพบปะกับนักเรียนคนอื่นๆในครั้งแรกเช่นกัน

  • เส้นทางและการปฐมนิเทศของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

    ในวันปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณบดี ผู้จัดการโครงการ และเหล่าครูอาจารย์ นักเรียนจะได้เลือกวิชาเรียน พบปะคณะอาจารย์และรับมอบไอแพด


    ไอแพดจะช่วยให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาของหลักสูตร อีเมลล์ ประกาศและข่าวต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแห่งหารแบ่งปันความคิดเห็นและการทำงานนอกมหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบจัดการการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาเอซีจี