Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

โฮมสเตย์

ที่พักแบบโฮมสเตย์หมายถึงการพักอาศัยในบ้านส่วนตัวกับครอบครัวอุมถัมป์ชาวนิวซีแลนด์ ที่สถาบันเอซีจี เราแนะนำนักเรียนทุกคนให้เลือกพักแบบโฮมสเตย์อย่างน้อยสามเดือนแรกในนิวซีแลนด์

ประโยชน์ของที่พักแบบโฮมสเตย์

ความปลอดภัย – ครอบครัวอุปถัมป์โฮมสเตย์ของนักเรียนจะช่วยพานักเรียนเที่ยวไปรอบๆ ที่พักและให้คำแนะนำในการพักอาศัยในนิวซีแลนด์ได้
นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกภาษาอังกฤษ – การสนทนากับครอบครัวโฮมสเตย์จะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ของนักเรียนและช่วยให้ความชัดเจนในการพูด – ส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตและศึกษาในประเทศที่สนทนาภาษาอังกฤษ
กิจวัตร – นักเรียนจะได้รับอาหารเป็นกิจวัตรประจำวันตามปกติ – เนื่องจากการศึกษานั้นจะต้องใช้พลังงานและการใส่ใจ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่นักเรียนจะต้องได้รับประทานอาหารที่มีสมดุลทางโภชนาการ

มาตรฐานโฮมสเตย์ระดับสูง

เอซีจีมีทีมเจ้าหน้าที่ด้านที่พักอาศัยและผู้ตรวจประเมินโฮมสเตย์เพื่อให้แน่ใจว่า โฮมสเตย์เหล่านั้นปลอดภัยและเหมาะสมกับนักเรียน ผู้ตรวจสอบที่เป็นมิตรของเราจะตรวจสอบที่พักและสัมภาษณ์ครอบครัวอุปถัมป์ก่อนจะให้นักเรียนเข้าพัก และจะมีการตรวจเยี่ยมนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีอย่างน้อยสามครั้งต่อปี เพื่อให้แน่ใจว่า ประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจะเป็นบวก

ติดต่อเรา

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฮมสเตย์และที่พักอาศัย โปรดติดต่อเรา