Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

ความเป็นเลิศทางวิชาการ,
การเรียนรู้เพื่อเติมเต็มชีวิต

strath students

ชุมขนการเรียนรู้ที่แสนพิเศษ

ศูนย์การศึกษา เอซีจี เอ็ดดูเคชั่นมีโรงเรียนอนุบาล โรงเรียน โปรแกรมการเรียนเพื่อปูทางสู่มหาวิทยาลัย รวมทั้งวิทยาลัยการฝึกอบรมอาชีพใน 35 วิทยาเขตซึ่งครอบคลุม 3 ประเทศ ด้วยจำนวนนักเรียนมากกว่า 13,000 คนจากทุกกลุ่มอายุและระดับชั้นเรียน บุคคลากรในการทำงานที่มีจำนวนถึง 1,000 คนของเราจึงทุ่มเทเพื่อช่วยปลดปล่อยศักยภาพของนักเรียนและสร้างอนาคตที่สดใสขึ้นกว่าเดิม

การศึกษาปฐมวัย เตรียมพื้นฐานให้การเล่าเรียน

ศูนย์การศึกษาปฐมวัยของเราช่วยประคับประคองและอบรมให้เด็กๆ มีความมั่นใจ ทักษะในชีวิตและพื้นฐานการศึกษาที่พวกเขาจำเป็นต้องมีเมื่อย้ายไปเรียนต่อในโรงเรียนประถมได้สำเร็จ ศูนย์ในประเทศนิวซีแลนด์ของเราและโรงเรียนอนุบาลได้รวมหลักปรัชญาการศีกษาของศูนย์การศึกษา เอซีจี เอ็ดดูเคชั่นเข้ากับ Te Whāriki -หลักสูตรปฐมวัยของประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียนเอกชน การศึกษาระดับโลก

โรงเรียนเอกชนของเราที่ตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ เวียดนาม และอินโดนีเซียให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมซึ่งนักเรียนเป็นศูนย์กลางในสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้กระตือรือร้นและรู้สึกไร้กังวล หลักสูตรและคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกทำให้มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับทางเลือกในการเข้ามหาวิทยาลัยและอาชีพมากมาย

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย โปรแกรมการเรียนเพื่อปูทางเข้ามหาวิทยาลัย

เราเป็นตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อการเข้ามหาวิทยาลัยและคอร์สภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หลักสูตรสำหรับการปูทางของเราจะเปิดประตูให้นักเรียนของเราเดินไปสู่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสนับสนุนพวกเขาในการเปลี่ยนผ่านไปยังการเรียนในมหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษาเรียนรู้, พาไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน

วิทยาลัย 6 แห่งของเรามีหลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาบัตรในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที) การท่องเที่ยว การโรงแรม การค้าและการบริการ การบริหารธุรกิจ สุขภาพ และการศึกษาปฐมวัย เราเตรียมทักษะให้นักเรียนของเราพร้อมอย่างสูงสุดในการเข้าทำงานตามสายอาชีพที่เลือกด้วย 23 วิทยาเขตซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศนิวซีแลนด์

 • คุณค่าที่เรายึดมั่น

  คุณค่าที่ศูนย์การศึกษา เอซีจี เอ็ดดูเคชั่นยึดมั่นนั้นมีรากฐานมาจากพันธสัญญาต่อการได้เห็นนักเรียนของเรามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในทุกด้าน

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • เรื่องราวของเรา

  เราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ควรได้รับการกำหนดนิยามอย่างดีเยี่ยม-ผู้คนที่ดีเยี่ยมและชุมชนการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผู้นำของเรา

  ชุดทักษะที่มีความหลากหลายและความกว้างขวางของความเชี่ยวชาญช่วยรักษาความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • จุดที่เราดำเนินงาน

  ศูนย์การศึกษา เอซีจี เอ็ดดูเคชั่นดำเนินงานกับ 35 วิทยาเขตใน 10 เมืองของประเทศนิวซีแลนด์ เวียดนามและอินโดนีเซีย

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • งาน

  เป้าหมายของเราคือความเป็นเลิศในทุกอย่างที่เราทำ-เราเลือกคนที่แชร์คุณค่าที่เรายึดมั่น และมีส่วนในการทำให้แผนงานของเราดีขึ้น อีกทั้งยังเปี่ยมไปด้วยพลังใหม่ๆ เข้ามาร่วมงาน

  ข้อมูลเพิ่มเติม
ทางเลือกในการเรียนของเรา

ณ ศูนย์การศึกษา เอซีจี เอ็ดดูเคชั่น เราจัดเตรียมโอกาสด้านการศึกษาที่ดีเยี่ยมแก่นักเรียนจากทั่วโลก