Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

เรื่องราวของเรา

Strathallan students

ชุมขนการเรียนรู้ที่แสนพิเศษ

ที่ศูนย์การศึกษา เอซีจี เอ็ดดูเคชั่นเราเชื่อว่าการเรียนรู้ควรได้รับการกำหนดนิยามอย่างดีเยี่ยม กว่า 20 ปีที่ผ่านมาเราได้สร้างชุมชนการเรียนรู้อันเป็นนวัตกรรมแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งได้มอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีเยี่ยมแก่นักเรียนทุกช่วงวัยในนิวซีแลนด์และในระดับนานาชาติ

เราจัดสอนหลักสูตรและคุณวุฒินานาชาติในโรงเรียนเอกชนระดับเยียร์ 1-13 เรื่อยไปจนถึงคอร์สภาษาเฉพาะทางและคุณวุฒิสำหรับการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ยิ่งไปกว่านั้นวิทยาลัยการฝึกอบรมอาชีพและระดับอุดมศึกษาของเราเป็นผู้นำในวงการนั้นๆ ด้วยการมอบทักษะที่เน้นความเกี่ยวข้องกับอาชีพและคุณวุฒิ
ปัจจุบันนี้นักเรียนมากกว่า 13,000 คนและบุคคลากรในการทำงานที่มีจำนวนถึง 1,000 คนนั้นได้รวมเข้าด้วยกันในรูปแบบของตัวเลขที่เติบโตขึ้นของจำนวนโรงเรียนอนุบาล โรงเรียน และวิทยาลัยฝึกอบรมอาชีพใน 35 วิทยาเขตซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศนิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามในโลก เราส่งมอบการศึกษาแบบองค์รวมและความใส่ใจในสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายของเราคือการช่วยนักเรียนทุกคนของเราปลดปล่อยศักยภาพของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้