Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

AUT Certificate in Foundation Studies

Giới thiệu trường

ACG là tổ chức duy nhất cấp chứng chỉ hoàn tất dự bị đại học với AUT, the AUT Certificate in Foundation Studies.

Chứng chỉ hoàn tất dự bị AUT đảm bảo học sinh quốc tế đạt yêu cầu đầu vào của trường và giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình đại học tại trường.
Học sinh hoàn tất chương trình sẽ được chấp nhận vào đại học AUT. Chứng chỉ hoàn tất chương trình cũng được tất cả các trường đại học khác tại New Zealand công nhận.
Có ba lựa chọn học với thời lượng từ 6 đến 12 tháng và bốn kì khai giảng trong năm – tháng giêng, tháng năm, tháng bảy và tháng mười. Chương trình học bao gồm các kiến thức chuyên ngành cập nhật, các lớp tiếng Anh và rèn luyện kĩ năng tự học.


Cơ sở đào tạo chương trình dự bị của ACG đặt tại trung tâm thành phố Auckland, gần khuôn viên chính của trường AUT và rất nhiều lựa chọn lưu trú cũng như di chuyển công cộng.