Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Chương trình dự bị đại học

Các chương trình dự bị của chúng tôi mở ra cánh cửa vào các trường đại học nói tiếng Anh tại New Zealand và hỗ trợ bạn xuyên suốt quá trình chuyển tiếp này.

pathways students

Sẵn sàng cho giai đoạn đại học và tương lai thành công tốt đẹp

Chúng tôi là tổ chức đào tạo có quy mô chương trình dự bị đại học lớn nhất New Zealand. Trong hơn 21 năm qua, chúng tôi liên tục đem đến cho học sinh các cơ hội học tập vượt trội tại New Zealand.
Với các chương trình dự bị này, bạn sẽ theo học các khóa được thiết kế chuyên biệt giúp trang bị những kĩ năng, yêu cầu cần thiết cho bậc học cao hơn. Chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu học tập và phát triển các kĩ năng học độc lập.
Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ tìm nơi ở và kèm học thêm trong quá trình bạn sắp xếp ổn định cuộc sống mới ở New Zealand.
Các khóa học của chúng tôi khá linh hoạt với bốn kì nhận học mỗi năm ở Auckland và Wellington. Bạn có thể chọn cho mình thời lượng chương trình học phù hợp, từ 6 đến 18 tháng.
Nếu hoàn tất chương trình, bạn sẽ được chấp nhận vào học tại một trong ba trường đối tác của chúng tôi: the University of Auckland, Auckland University of Technology (AUT) và Victoria University. Các chứng chỉ chương trình của chúng tôi cũng được tất cả các đại học khác tại New Zealand công nhận.

Bước chuyển tiếp lên đại học

Chương trình dự bị đại học của ACG

Chương trình dự bị của ACG liên kết với các trường University of Auckland, AUT và Victoria University. Tất cả ba chương trình học đều được thiết kế đặc biệt giúp bạn thỏa yêu cầu vào một trong ba trường nói trên .