Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Chính sách bảo mật

ACG (“chúng tôi”) hiểu được quan ngại của người xem về những thông tin họ cung cấp cho chúng tôi và việc chúng tôi sử dụng, xử lí các thông tin đó như thế nào. Chính sách bảo mật này chỉ rõ ra các nghĩa vụ của chúng tôi chiếu theo Luật Quyền riêng tư 1993 và những quan điểm riêng của chúng tôi về tính hợp lí trong vấn đề mang tính nhạy cảm này. Chúng tôi có thể thỉnh thoảng sẽ thay đổi, cập nhật chính sách.

Những thông tin chúng tôi thu thập

Khi liên hệ với chúng tôi, những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn bao gồm, trong số những thông tin khác, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, tình trạng hôn nhận, địa chỉ hiện tại và trước đây, số điện thoại bàn và di động, địa chỉ email, thông tin nghề nghiệp, thông tin bảo hiểm, thông tin thẻ tín dụng và các khiếu nại (bao gồm thông tin về các chấn thương, phản ứng và điều trị). Thông tin cũng có thể bao gồm chi tiết các sản phẩm, dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn cũng như tình trạng của các sản phẩm, dịch vụ nói trên. Chúng tôi thu thập thông tin này cho các mục đích bao gồm:
cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp trong đó bao gồm việc phản hồi các thắc mắc hoặc khiếu nại;
quản lí các sản phẩm, dịch vụ nói trên bao gồm việc tính phí, thu phí và thu hồi công nợ;
giới thiệu, quảng bá đến bạn các sản phẩm, dịch vụ khác mà chúng tôi nhận thấy bạn có thể quan tâm và bạn muốn việc trao đổi thông tin diễn ra tại đâu, và tiến hành các khảo sát ý kiến.
Nếu bạn không cung cấp các thông tin cá nhân như yêu cầu, khả năng cung cấp sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi đến bạn có thể bị khiếm khuyết hoặc hạn chế.
Mọi thông tin đều do ACG thu nhập và lưu trữ.

Nguồn thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn:
khi hợp lí và có thể sử dụng, trực tiếp từ bạn (ví dụ như khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi qua điện thoại hoặc trong các văn bản như đơn xin theo học hoặc đơn khiếu nại);
từ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi qua liên kết với một chương trình quảng bá;
từ các bên thứ ba (ví dụ như từ các công ty khác trong tập đoàn của chúng tôi, người đại diện của bạn, v.v…);
từ các bên thứ ba cung cấp các sản phẩm của chúng tôi; và
từ các tổ chức khác được xác định là “Công bố thông tin của bạn”.
Bạn cho phép chúng tôi thu thập thông tin cá nhận về bạn từ các bên thứ ba, bao gồm những đối tượng mô tả bên trên.

Trang web của chúng tôi

Trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ các cá nhân trừ phi họ cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện và có hiểu biết. Điều này có nghĩa chúng tôi không yêu cầu bạn đăng kí hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi để có thể xem được trang web. Nếu bạn đăng kí sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho mục đích cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu. Nếu bạn đồng ý cụ thể cho chúng tôi liên hệ lại hoặc yêu cầu được bao gồm trong danh sách gửi thư của chúng tôi khi đăng kí, chúng tôi có thể đôi lúc sẽ liên lạc với bạn. Bạn có thể thay đổi ý muốn về việc được liên hệ lại bất cứ lúc nào bằng cách email cho chúng tôi. Các trang web của chúng tôi đôi khi có thông báo về các chương trình trúng thưởng may mắn hoặc các chương trình khuyến mại khác đang tiến hành, và chúng tôi có thể cho phép bạn tham gia trên web trong một số trường hợp. Khi đó, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp cho mục đích tiến hành chương trình khuyến mại. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để giới thiệu, quảng bá đến bạn những sản phẩm, dịch vụ khác mà chúng tôi nhận thấy bạn có thể quan tâm.

Cookies

Như hầu hết các công ty, chúng tôi sử dụng công nghệ “cookie” trên trang web của của chúng tôi. Khi bạn đăng nhập, cookie sẽ cho chúng tôi biết bạn đã từng xem trang web trước đó hay là lần đầu. Cookie không truy xuất thông tin cá nhân về bạn hoặc cung cấp cho chúng tôi bất cứ phương cách nào để liên hệ với bạn, và cookie không truy xuất bất cứ thông tin nào từ máy tính của bạn. Cookies đơn giản là cách tốt nhất để chúng tôi có thể đem đến cho bạn một môi trường trực tuyến không tính phí suôn sẻ và thoải mái dễ chịu. Thông tin của bạn, tất cả chi tiết và thông tin cá nhân chỉ được các nhân sự được chỉ định xem và xử lí và hoặc: được xóa bỏ hoặc gửi trả lại cho bạn nếu không còn cần thiết; hoặc lưu trữ an toàn dưới dạng văn bản hoặc hình thức điện tử.
Chúng tôi có thể sử dụng Google Remarketing làm cách thức xác định đối tượng quảng bá cho chúng tôi. Remarketing là một cách để chúng tôi kết nối với người xem web, dựa trên các tương tác trước đó của bạn với các trang web của ACG. Điều này có nghĩa là các bên kinh doanh thứ ba, bao gồm Google, có thể dùng cookies để hiển thị mẫu quảng cáo của các trường chúng tôi đến bạn khi bạn xem các trang web của bên thứ ba trên mạng.
Bạn có thể bỏ lựa chọn cookies của Google bằng cách xem phần bỏ chọn quảng cáo của Google
Hoặc bạn có thể bỏ lựa chọn cookies bằng cách xem trang bỏ chọn của Network.

Cập nhật, hiệu chỉnh, hoặc xóa bỏ thông tin của bạn

Bạn có quyền xem và yêu chỉnh chỉnh lại cho đúng thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đang lưu trữ. Nếu bạn muốn:
xem thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đang lưu trữ; hoặc
cập nhật và/hoặc chỉnh lại cho đúng thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đang lưu trữ,
Vui lòng liên hệ với bộ phận Tư vấn web tại [email protected]

Công bố thông tin của bạn

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin của bạn, vì vậy chúng tôi chỉ công bố thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trong một số trường hợp hạn hữu nhất định. Các trường hợp công bố thông tin này sẽ chiếu theo các biện pháp bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thích hợp. Các tổ chức chúng tôi thường công bố thông tin bao gồm:
các công ty khác trong tập đoàn của chúng tôi;
các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài, là những người quản lí các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn, bao gồm những bên quản lí các mảng công việc sau của chúng tôi:
thắc mắc, yêu cầu của khách hàng;
các hệ thống gửi thư;
các chứng năng marketing;
chính quyền và các cơ quan thẩm quyền và các tổ chức khác, theo yêu cầu hoặc chỉ định bởi luật pháp;
các đơn vị cung cấp bảo hiểm, các chuyên gia tư vấn bao gồm các kế toán, kiểm toán viên, các chuyên viên tư vấn an ninh an toàn và các luật sư của chúng tôi; và các bên đại diện của bạn (ví dụ như các chuyên viên tư vấn luật, bác sĩ, nha sĩ và các chuyên gia y tế sức khỏe khác của bạn).

Nếu có thắc mắc

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc muốn thảo luận bất cứ vấn đề nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với bộ phận Tư vấn web tại địa chỉ [email protected]