Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Các giá trị cốt lõi

strath primary student

Một đam mê, nhiệt huyết với sự nghiệp đào tạo

Các giá trị cốt lõi của ACG Education được xác lập dựa trên mục đích to lớn nhất là sự phát triển thành công toàn diện của học sinh.

Yếu tố xuất sắc

Yếu tố xuất sắc được xem như một giá trị mặc định. Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức trong công việc và cũng hướng các học sinh của mình đến yêu cầu này.

Quan hệ hợp tác

Chúng tôi luôn gắn kết với đối tác để hiểu rõ những nhu cầu, mong muốn của các bạn, từ đó có thể đáp ứng tốt những mong muốn nói trên.

Tính sáng tạo

Chúng tôi hướng đến chất lượng xuất sắc trong công việc, vì vậy chúng tôi không ngừng tìm kiếm những cơ hội để làm tốt hơn hiện tại.

Sự quan tâm chu đáo

Học sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Môi trường học tập chăm chút mang tính khích lệ cao của chúng tôi giúp học sinh đạt được những mục tiêu đề ra cho bản thân và tối ưu hóa tiềm năng.

Cơ hội nghề nghiệp

Bạn có cùng quan điểm về các giá trị cốt lõi như chúng tôi?

Tìm hiểu thêm các cơ hội nghề nghiệp với ACG Education.