Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Nét đặc trưng

Strathallan students

Một môi trường học tập ưu tú

Với ACG Education, việc học cần được gắn với yếu tố xuất sắc vượt trội. Trong suốt hơn hai mươi năm qua chúng tôi đã tạo ra một môi trường học tập quan tâm chuyên chú mang tính sáng tạo, đem lại những cơ hội học tập tốt vượt bậc cho học sinh ở mọi lứa tuổi tại New Zealand và các nước khác trên thế giới.

Chúng tôi có các chương trình học chuẩn hóa quốc tế với hệ thống trường tư thục ở các khối lớp 1-13, các khóa ngôn ngữ đặc biệt và chứng chỉ hoàn thành trung học dành cho học sinh quốc tế có mong muốn theo học tại một trường đại học sử dụng tiếng Anh. Các trường cao đẳng và cao đẳng nghề của chúng tôi đều đứng đầu trong nhóm ngành đào tạo, trang bị cho sinh viên các kĩ năng nghề nghiệp chuyên sâu và bằng cấp chuyên môn phù hợp.
Hơn 13.000 học sinh và 1.000 nhân viên, giáo viên hiện đang học tập, giảng dạy tại 35 cơ sở đào tạo với con số các trường đang tiếp tục tăng thêm ở New Zealand, Indonesia và Việt Nam.
Dù ở bất cứ quốc gia nào, chúng tôi luôn áp dụng phương pháp đào tạo toàn diện và tạo ra môi trường học quan tâm chuyên chú. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các học sinh của mình tối ưu hóa tiềm năng bản thân, từ đó tạo dựng nên tương lai tốt đẹp.