Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Các Dịch vụ Học sinh

Chăm sóc và Hỗ trợ tất cả học sinh

ACG cung cấp các nhu cầu giáo dục và phúc lợi của mỗi học sinh.

Các dịch vụ đề xuất

 • Hệ thống giám hộ

  Mỗi học sinh ở các Trường và các lớp Dự bị Đại học ACG được chỉ định một người giám hộ để giám sát việc học tập và cung cấp các hướng dẫn cá nhân. Với ý nghĩa là một phần của sự hỗ trợ trong học tập, học sinh và người giám hộ thường xuyên gặp gỡ để phản ánh về mức độ tiến triển, đón mừng sự thành công và khắc phục bất kì thách thức nào. Học sinh được khuyến khích phát triển các thói quen học tập tốt và thu nhận những lợi ích từ sự hỗ trợ cá nhân, đảm bảo cho các em đạt tới các mục tiêu của mình.

 • Website và cổng cộng đồng dành cho Phụ huynh

  Nếu con bạn đang theo học trong một trường hay một chương trình dự bị đại học của ACG, bạn sẽ được thông báo thường xuyên về tiến trình học tập của các em thông qua cổng phụ huynh của chúng tôi, myACG. Đây là một website và cổng cộng đồng, nơi các phụ huynh và người chăm sóc có thể tìm được những thông tin về các chương trình, lịch hoạt động và các sự kiện. Nó cũng giúp các vị phụ huynh cập nhật thường xuyên sự tiến triển của con mình.


  Một tên đăng nhập và mật khẩu duy nhất cho phép truy cập vào một trang web an toàn để theo dõi các thông tin cá nhân bao gồm các chi tiết ăn ở, thời gian biểu hàng ngày, thời gian hiện diện trong lớp và đánh giá kết quả.


  Xem các báo cáo học tập, kiểm tra tin tức và ngày hết hạn bảo hiểm y tế và du lịch, và truy cập số giấy phép và ngày hết hạn visa.

 • Ổn định cuộc sống để bước vào học tập

  Sau khi tới nơi, một chương trình định hướng toàn diện giúp các du học sinh ổn định cuộc sống. Với ý nghĩa là một phần của sự định hướng, học sinh được cung cấp một sổ tay thông tin bao gồm các hướng dẫn về gia đình bản xứ và nơi ăn ở.


  Các học sinh học tại Trường Anh ngữ ACG hay các chương trình dự bị đại học được cung cấp miễn phí một iPad trong suốt thời gian học tập. Trong iPad có sẵn một tập hợp đầy đủ các chất liệu khóa học.

 • Dịch vụ Giám sát và Hỗ trợ Học sinh: Chăm sóc các học sinh nhỏ tuổi

  Chúng tôi xin giới thiệu dịch vụ Dịch vụ Giám sát và Hỗ trợ Học sinh dành cho các học sinh dưới 15 tuổi. Dịch vụ tùy chọn này có sẵn nếu phụ huynh muốn có sự giám sát gần gũi hơn và sự chăm sóc đặc biệt dành cho con của mình trong thời gian học tập.