Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Chăm sóc và Phúc lợi

Chăm sóc cho học sinh của chúng tôi

Ở ACG, chúng tôi hiểu rằng phúc lợi là điều thiết yếu cho học tập và thành tích cá nhân, đặc biệt là khi học tập ở một quốc gia mới. Đó là lí do vì sao chúng tôi làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ và chăm sóc du học sinh trong thời gian các em học ở trường chúng tôi.

 • Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm

  Đội ngũ nhân viên tận tâm của ACG có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc các nhu cầu học tập, thực tiễn và xã hội của các du học sinh. Bộ Luật Chăm sóc Học sinh, Sinh viên Quốc tế (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students) được ban hành bởi Bộ Giáo dục New Zealand được chúng tôi tuân thủ rất nghiêm túc, vì lợi ích của tất cả học sinh.
  Như Bộ luật yêu cầu, chúng tôi đảm bảo một tiêu chuẩn chăm sóc cao cho du học sinh học tập với chúng tôi. Chúng tôi được NZQA hoặc Văn phòng Duyệt Xét Giáo dục (thay mặt cho NZQA) thường xuyên kiểm tra các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục.

 • Đối phó với một nền văn hóa mới

  Các gia đình bản xứ, nhân viên giám hộ, nhân viên chăm sóc với vai trò phụ huynh của chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi với phụ huynh và học sinh nếu họ có bất kì quan ngại nào.

  Học sinh cũng có thể chọn từ danh sách các nhóm xã hội, thể thao, văn hóa và tôn giáo, có thể giúp hỗ trợ về sức khỏe tinh thần và tình cảm.

 • Cá nhân hóa sự chăm sóc và quan tâm

  Phương pháp giáo dục của ACG là tạo nên mối liên kết giữa sức khỏe và việc học để học sinh được hỗ trợ trong quá trình học tập.

  Trung tâm Quốc tế của chúng tôi được thiết lập để giúp các thách thức thực tế và cá nhân có thể nảy sinh. Tại Trung tâm, học sinh có thể truy cập thông tin về sinh sống và học tập tại New Zealand, và được trợ giúp về vấn đề nhập cư, thị thực, bảo hiểm, chỗ ở, hoặc đơn giản chỉ là đăng kí tài khoản ngân hàng.