Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Chi phí Sinh hoạt

Với những tùy chọn phù hợp với những ngân sách khác nhau, và chi phí sinh hoạt gần với chi phí ở các nước OECD khác, New Zealand là một điểm đến học tập có thể đáp ứng được về mặt tài chính.

International Student

Chi trả chi phí sinh hoạt

Để có được visa du học New Zealand, học sinh phải cung cấp giấy tờ chứng minh có thể chi trả các chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập. Chi phí sinh hoạt sẽ tùy thuộc vào nơi học sinh đang theo học, vì một số chi phí khác nhau theo khu vực. Chi phí cũng chịu ảnh hưởng của lối sống và việc học sinh có thể bảo đảm công việc có lương hay không. Hầu hết các visa du học cho phép học sinh làm việc đến 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học, và làm việc toàn thời gian trong các kì nghỉ.

Chi phí Sinh hoạt Chi phí Nhà ở Bản xứ hàng tuần ước lượng, tính bằng NZ$
Nơi ở $280 - 315
Điện, nước và khí đốt Đã bao gồm trong phí
Internet Đã bao gồm trong phí nhà ở bản xứ
Điện thoại di động $5 - 15
Phương tiện giao thông công cộng $0 - 35
Ăn uống Đã bao gồm trong phí nhà ở bản xứ + $10 mỗi ngày đi học cho bữa trưa
Vui chơi, giải trí $50 - 150

Chi phí có thể khác nhau tùy vào lối sống cá nhân, địa phương của nơi ở cùng gia đình bản xứ hay căn hộ, và các thú tiêu khiển của học sinh, v.v…


Chúng tôi ước lượng rằng để hưởng một tiêu chuẩn sống hợp lí, học sinh cần từ $20,000 – $25,000 mỗi năm.


Các Chi phí Bổ sung
Vé máy bay đến và rời khỏi New Zealand