Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Làm việc ở New Zealand

barista

Du học sinh có thể làm việc toàn thời gian hay bán thời gian trong thời gian học hay sau khi tốt nghiệp.

Để biết thông tin mới nhất và chi tiết nhất, xin liên hệ Ủy ban Nhập cư NZ:


www.nzstudywork.com

Trong thời gian học tập

Visa vừa học vừa làm

Nếu được cung cấp một công việc phù hợp với lĩnh vực học tập của mình, sinh viên có thể xin một Stufy to Work Visa (visa vừa học vừa làm) hai năm. Công việc được cung cấp phải là một nghề được liệt kê trong Phần B hay C trong Phụ lục 6 của Sổ tay Chính sách Nhập cư.


Việc học tập phải toàn thời gian – nghĩa là kéo dài trong ít nhất một niên khóa trên tám tháng và hai học kì, và đáng giá 120 tín chỉ. Visa này có thể được gia hạn tới ba năm cho những người có hai năm kinh nghiệm làm việc và đang dự tính đạt được vị trí thành viên hay đăng kí trong một hiệp hội chuyên nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp

Visa Làm việc Tạm thời và Visa Tìm việc sau Tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp một khóa ba năm của New Zealand, sinh viên có thể xin một Visa Làm việc Tạm thời. Sinh viên cũng có thể đủ tiêu chuẩn đối với số điểm quy định của Hạng mục Di trú có Kĩ năng (Skilled Migrant Category).


Nếu học sinh chưa tìm được việc làm trước khi tốt nghiệp, họ có thể xin một Visa Tìm việc sau Tốt nghiệp, cho phép họ làm việc tối đa 12 tháng. Họ sẽ phải chứng tỏ họ có ngân quỹ đầy đủ để tự cung cấp trong thời gian này.


Để có đủ tiêu chuẩn, sinh viên phải xin một Visa Tìm việc sau Tốt nghiệp không chậm hơn ba tháng sau khi hết hạn visa du học của mình.

Đối với các gia đình

Các loại visa lao động và những lợi ích

Đối với những sinh viên có trình độ NZQA Level 7, vốn có những kĩ năng nêu trong danh sách Long Term Skill Shortage, vợ/chồng có thể đủ tiêu chuẩn cấp visa lao động và con cái của họ có thể nhận nền giáo dục công cộng. Nếu chỉ đạt Level 5 hay 6, việc học phải đạt tới Level 7 để được bao gồm cả gia đình.


Gia đình cũng có thể đủ tiêu chuẩn nếu các sinh viên đang học hai chứng chỉ chuyên môn ở các cấp độ khác nhau, hoặc một chứng chỉ ở Level 6, với thời gian học tối thiểu 60 tuần.


Thông tin này là đúng vào tháng 2 năm 2017. Để biết thông tin chi tiết hay bất kì thay đổi nào, vui lòng nhấp chuột vào đây


Thông tin này là đúng vào tháng 2 năm 2017. Để biết thông tin chi tiết hay bất kì thay đổi nào, vui lòng nhấp chuột vào đây