Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Nơi ở

Nơi ở

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả học sinh của chúng tôi đều an toàn, hạnh phúc và được chăm sóc trong thời gian học tập ở New Zealand. Với ý nghĩa là một phần của cam kết này, chúng tôi cung cấp các tùy chọn nơi ở phù hợp với mọi lối sống.

Một loạt các tùy chọn nơi ở

Vì chúng tôi quan tâm tới học sinh ở mọi lứa tuổi, chúng tôi cung cấp một loạt các tùy chọn nơi ở. Theo những hướng dẫn trong Bộ Luật Chăm sóc Học sinh, Sinh viên Quốc tế của New Zealand, học sinh có thể chọn:
Sống với cha mẹ
Sống với người được phụ huynh chỉ định
Sống với gia đình bản xứ ACG
Thuê căn hộ học sinh
Sống trong căn hộ độc lập
Học sinh dưới 18 tuổi phải chọn một trong ba tùy chọn đầu tiên.