Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Nhà ở Bản xứ

Nhà ở Bản xứ có nghĩa là sống trong căn hộ riêng với một gia đình New Zealand. Con của bạn sẽ sống trong một môi trường an toàn. Ở ACG, chúng tôi khuyến khích mọi học sinh nên chọn sống cùng gia đình bản xứ ít nhất ba tháng đầu ở New Zealand.

Những lợi ích từ nhà ở bản xứ

An toàn – Gia đình bản xứ có thể hướng dẫn học sinh đi chơi quanh vùng và đưa ra lời khuyên về việc sinh sống ở New Zealand.
Thực hành nói tiếng Anh với gia đình bản xứ là cách tốt nhất để nâng cao vốn từ vựng và giúp làm rõ câu nói của học sinh – một phần quan trọng của việc sinh sống và học tập ở một đất nước nói tiếng Anh.

Các tiêu chuẩn homestay cao

ACG có một đội ngũ cán bộ phụ trách nơi ở và những chuyên viên thẩm định nhà ở bản xứ để bảo đảm các nơi ở này an toàn và phù hợp với học sinh. Những thẩm định viên thân thiện của chúng tôi điều tra từng nhà và phỏng vấn các gia đình trước khi học sinh được đưa tới, và tới thăm các học sinh dưới 18 tuổi ít nhất ba lần một năm để đảm bảo trải nghiệm của họ là tích cực.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về nhà ở bản xứ và các tùy chọn nơi ở, vui lòng liên hệ với chúng tôi.