Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Nơi ở cho Học sinh Độc lập - Giáo dục ACG

International Student

Các căn hộ độc lập cho học sinh trưởng thành

Học sinh từ 18 tuổi trở lên có thể sống trong căn hộ độc lập ở một thành phố theo lựa chọn của các em. Các tùy chọn khác nhau trong mỗi thành phố, và nói chung bao gồm một loạt tiện nghi đầy đủ trong phạm vi đi bộ từ khu trường học. Ví dụ, học sinh dự bị của Đại học Victoria, Thành phố Wellington có thể sống trong kí túc xá của Đại học Victoria.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn thảo luận về các tùy chọn nơi ở hay bất kì điều gì khác về việc học tập ở New Zealand xin liên hệ với chúng tôi.