Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Quy trình Nộp đơn

Nộp đơn xin nhập học tại New Zealand

Quy trình nộp đơn vào các trường phổ thông, dự bị đại học và trường dạy nghề của chúng tôi rất đơn giản. Học sinh có thể trực tiếp tới nộp đơn tại một trong các trường của chúng tôi, nộp đơn trên mạng, hay điền thông tin vào một bản in mẫu đơn rồi gửi cho chúng tôi theo đường email hoặc bưu điện.

  • Tiến trình nộp đơn

    Khi đơn xin nhập học hoàn tất và được nộp, bộ phận tuyển sinh của chúng tôi sẽ liên hệ để giúp tiến hành các bước tiếp theo. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ thông báo cho học sinh biết chúng tôi mong đợi điều gì và quá trình sẽ mất bao lâu.

  • Lệ phí và hồ sơ

    Sau khi nhận được đơn xin nhập học, chúng tôi có thể yêu cầu bổ sung thêm thông tin hoặc hồ sơ. Khi đã có đủ hồ sơ theo yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi một thư đề nghị kèm theo một bảng liệt kê các khoản phí phải nộp. Khi thư đề nghị được chấp nhận và các khoản phí theo yêu cầu đã được thanh toán, chúng tôi sẽ gửi một biên lai và thư xác nhận.

  • Visa và các thứ cần thiết cho chuyến đi

    Khi nhận được thư xác nhận, học sinh có thể xin visa và chuẩn bị hợp đồng bảo hiểm. Chúng tôi cần được thông báo chi tiết về chuyến bay của học sinh để đón và sắp xếp phương tiện di chuyển cho các em tại sân bay, và tổ chức nơi ở nếu có yêu cầu.