Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Các khoản Phí

parnell domain

Học phí và Sinh hoạt phí đối với hệ thống Giáo dục ACG

Một nền giáo dục tầm cỡ thế giới tại New Zealand

Chúng tôi cung cấp cho du học sinh nhiều chọn lựa đa dạng, từ các trường mẫu giáo, trường phổ thông, các chương trình dự bị đại học tới các trường cao đẳng dạy nghề và nâng cao. Tỉ lệ thành công xuất sắc của chúng tôi với các học sinh – bao gồm các kết quả thi, các khả năng chuyên môn thu nhận được và các vị trí nghề nghiệp – có nghĩa là bạn sẽ nhận được một sự đền bù to lớn cho việc đầu tư vào các khoản chi phí học tập của mình.


Chọn cấp học từ các tùy chọn bên dưới và nhớ kiểm tra lại bất kì phụ phí nào liên quan đến các môn học của bạn.

Tôi yêu thích hệ thống Giáo dục ACG ở đây. Tôi cảm thấy được chào đón một cách nồng ấm. Tôi được động viên tiếp tục tiến tới và cảm thấy an toàn cũng như được chấp nhận tại đây. Chúng tôi học tập theo những cung cách, những phương thức mới. New Zealand là một chọn lựa tuyệt vời.
- Crystal Le Do Thanh - Dự bị Đại học ACG