Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Các Chi phí, Lệ phí Bổ sung

senior college student

Các khoản phí khác đối với du học sinh

Các khoản phí khác Mô tả Các khoản Phí (NZD)
Phí Điều hành Phí đăng kí (chỉ thanh toán một lần, không hoàn lại) $300
Phí đón và di chuyển từ sân bay Phí di chuyển xe một chiều cho mỗi cá nhân $110
Bảo hiểm y tế và du lịch trong 12 tháng Học sinh bắt buộc phải có bảo hiểm mọi rủi ro y tế và du lịch tại New Zealand. ACG sẽ chuẩn bị tiến hành bảo hiểm rủi ro cho học sinh thông qua Southern Cross International Student Max Policy trong suốt thời hạn visa của học sinh Xin tham khảo tại scti.co.nz/internationalstudent. $500
Tiền tiêu vặt hàng tuần Học sinh cần một khoản tiền tiêu vặt hàng tuần để thanh toán các chi phí di chuyển, cá nhân và các hoạt động ngoại khóa. Các chi phí này ước tính khoảng $200. Các học sinh đủ điều kiện, có giấy phép lao động kèm theo visa có thể làm việc tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian theo học và tối đa 40 giờ mỗi tuần vào các kì nghỉ hè tháng 12 và tháng 1 tại New Zealand. $200

Other fees to consider

  • Thuế xuất khẩu giáo dục của chính phủ New Zealand

    Chính phủ New Zealand quy định một khoản thuế phải nộp trên học phí và các khoản phí liên quan tới khóa học. Hiện nay khoản thuế này được quy định là 0.45% các học phí bắt buộc.

  • Thuế Hàng hóa và Dịch vụ

    Mọi loại phí được tính theo đôla New Zealand và bao gồm Thuế hàng hóa và Dịch vụ (GST) ở nơi có thể áp dụng. Đây là một loại thuế phải nộp do Chính phủ New Zealand quy định đối với việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ.