Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Các Yêu cầu Đầu vào về Anh ngữ

Các Yêu cầu Đầu vào về Anh ngữ

Học sinh có ngôn ngữ thứ nhất không phải là Anh ngữ và chưa hoàn tất một khóa Anh ngữ theo chương trình Giáo dục ACG phải chứng minh sự thành thạo Anh ngữ của mình.

Học sinh đã hoàn tất thành công một khóa Anh ngữ theo chương trình Giáo dục ACG ở cấp phù hợp và đáp ứng các yêu cầu học thuật đầu vào đã nêu bảo đảm đầu vào đối với mọi chương trình ACG.*

Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào về Anh ngữ tối thiểu sau đây.

Đầu vào Dự bị Đại học ACG
Đầu vào các trường ACG
Đầu vào các trường Dạy nghề và Nâng cao

Có trình độ tương đương với Trường Anh ngữ và các level, IELTS của ACG

Cấp độ Anh ngữ học thuật cùa Trường ACG IELTS tương đương
Level 1 IELTS 4.0 (mọi môn thi Nghe, Nói, Đọc, Viết đều đạt điểm tối thiểu 3.5)
Level 2 IELTS 4.5 (mọi môn thi Nghe, Nói, Đọc, Viết đều đạt điểm tối thiểu 4.0)
Level 3 IELTS 5.0 (mọi môn thi Nghe, Nói, Đọc, Viết đều đạt điểm tối thiểu 4.5)
Level 4 IELTS 5.5 (mọi môn thi Nghe, Nói, Đọc, Viết đều đạt điểm tối thiểu 5.0)
Level 5 IELTS 6.0 (mọi môn thi Nghe, Nói, Đọc, Viết đều đạt điểm tối thiểu 5.5)

Kiểm tra Anh ngữ ACG có sẵn cho các học sinh chưa hoàn tất một cuộc thi IELTS hay TOEFL. Một đề kiểm tra trực tuyến cũng có sẵn cho các học sinh xin nhập học thông qua một trong các đại diện chính thức của ACG.


Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Chứng chỉ Dự bị Đại học của Đại học Auckland

Cấp tốc (8/9 tháng - 3 học kì) IELTS 5.5
Tiêu chuẩn (1 năm - 4 học kì) IELTS 5.0
Mở rộng (18 tháng - 6 học kì) IELTS 4.5

Chứng chỉ Dự bị Đại học của Đại học AUT

Cấp tốc (6 tháng - 2 học kì) Chứng chỉ Dự bị Đại học của Đại học AUT
Tiêu chuẩn (8/9 tháng - 3 học kì) IELTS 5.5
Mở rộng (1 năm - 4 học kì) IELTS 5.0
Anh ngữ Học thuật cho Dự bị Đại học (3 tháng - 1 học kì) IELTS 4.5

Chương trình Dự bị Đại học của Đại học Victoria, Wellington

Cấp tốc (6 tháng - 2 học kì) IELTS 6.0
Tiêu chuẩn (8/9 tháng - 3 học kì) IELTS 5.5
Mở rộng (1 năm - 4 học kì) IELTS 5.0

*Không áp dụng đối với các học sinh với tỉ lệ Chấp thuận Thị thực New Zealand 80% hay thấp hơn khi theo học tập chương trình PTE.

** IELTS 5.5 (điểm tối thiểu 6.0, với ít nhất một môn thi đọc hoặc viết và không có môn thi nào dưới 5.0), hoặc IETLS 6.0 (không có môn thi nào dưới 5.5) hoặc tương đương.

ACG Parnell College

Lớp 7 - 10 IELTS 4.5
Lớp 11-13 IELTS 5.5

ACG Strathallan, ACG Sunderland, ACG Tauranga

Lớp 7 - 10 IELTS 4.5
Lớp 11 - 13 IELTS 5.0

ACG Senior College

Lớp 11 - 13 IELTS 5.0

Những học sinh học tại các trường đại học dạy nghề và nâng cao của ACG có thể được yêu cầu đưa ra một kết quả kiểm tra IELTS.

Trường Thiết kế Yoobee

Thiết kế và Truyền thông

Chứng chỉ về Truyền thông Kĩ thuật số (iCreate) Level 3 IELTS 5.5
Bằng Diploma về Thiết kế Kĩ thuật số - Web và Đồ họa Level 5 IELTS 5.5
Bằng Diploma về Thiết kế Kĩ thuật số - Sản xuất Phim và Phim hoạt hình Level 5 IELTS 5.5
Bằng Diploma về Thiết kế Kĩ thuật số Sáng tạo Level 6 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Thiết kế Web and UX Level 6 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Sản xuất 3D Level 6 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Sản xuất Phim Level 6 IELTS 6.0
Bằng Diploma Nghệ thuật và Phát triển Game Level 7 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Truyền thông Kĩ thuật số (Nâng cao) Level 7 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Đồ học 3D Nâng cao Level 7 IELTS 6.0

Cao đẳng Điện ảnh Hoạt hình (Animation College)

Cao đẳng Điện ảnh Hoạt hình (Animation College)

Bằng Diploma về Hoạt hình Ứng dụng - 2D or 3D Level 6 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Truyền thông Kĩ thuật số Level 7 IELTS 6.0
Cử nhân về Phim hoạt hình Level 7 IELTS 6.0
Cử nhân Danh dự về Phim hoạt hình Level 8 IELTS 6.5

Học viện Công nghệ Thông tin AMES

Công nghệ Thông tin (IT)

Chứng chỉ về Vi tính. Kĩ thuật và Hỗ trợ Khách hàng Level 5 IELTS 5.5
Chứng chỉ về Quản trị Windows Server Level 5 IELTS 5.5
Chứng chỉ về Quản trị và Hỗ trợ thiết bị Mạng Level 6 IELTS 5.5
Chứng chỉ về Thực hiện và Hỗ trợ SQL Server Level 6 IELTS 6.0
Chứng chỉ về Phát triển Phần mềm Windows Level 6 IELTS 6.0
Chứng chỉ về Phát triển Phần mềm Web Level 6 IELTS 6.0
Chứng chỉ về Phát triển Phần mềm Web Level 6 IELTS 5.5
Bằng Diploma về Phát triển Phần mềm đã phân phối Level 6 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Công nghệ Đám mây Level 7 IELTS 6.0
Cử nhân về Phần mềm Sáng tạo Level 7 IELTS 6.0

Trường Điện ảnh và Truyền hình South Seas

Sản xuất Điện ảnh và Truyền hình, Diễn xuất, Hoạt hình và Nhiếp ảnh Kỹ thuật số

Bằng Diploma về Sản xuất Điện ảnh và TV Level 5 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Diễn xuất Điện ảnh Level 5 IELTS 6.5
Bằng Diploma về Hoạt hình Level 5 và Level 6 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Nhiếp ảnh Level 6 IELTS 6.0

Trường NZMA - New Zealand Management Academies

Phục vụ Khách hàng, Nấu ăn, Kinh doanh, Quản trị và Giáo dục Mầm non

Chứng chỉ về Phục vụ Khách hàng Level 3 IELTS 5.0
Chứng chỉ về Phục vụ Khách hàng (Dịch vụ Nhà hàng) Level 4 IELTS 5.5
Bằng Diploma New Zealand về Quản trị Phục vụ Khách hàng Level 5 IELTS 5.5
Bằng Diploma về Quản trị Phục vụ Khách hàng Ứng dụng Level 6 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Quản trị Ứng dụng Level 7 IELTS 6.0
Chứng chỉ về Nấu ăn Level 3 IELTS 5.0
Chứng chỉ về Nấu ăn Level 4 IELTS 5.5
Chương trình Diploma về Nấu ăn Chuyên nghiệp Level 5 IELTS 5.5
Bằng Diploma về Kinh doanh (Lãnh đạo và Quản trị) Level 5 IELTS 5.5
Bằng Diploma về Kinh doanh (Lãnh đạo và Quản trị) Level 6 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Quản trị Ứng dụng Level 7 IELTS 6.0
Bằng Diploma về Giáo dục Mầm non Level 5 IELTS 6.0

NZST - Trường Du lịch New Zealand

Du lịch và Lữ hành

Ngành Du lịch, Lữ hành và Hàng không Level 3 IELTS 5.5
Các hoạt động Du lịch, Khách sạn và Hàng không Level 4 IELTS 5.5
Chứng chỉ về Tiếp viên Hàng không Quốc tế Level 4 IELTS 5.5
Bằng Diploma về Du lịch và Lữ hành Level 5 IELTS 5.5
Bằng Diploma về Quản trị Du lịch và Lữ hành Level 5 IELTS 5.5