Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Nộp đơn thông qua Trung tâm Tư vấn

international students

Giúp cho quá trình nộp đơn của bạn dễ dàng hơn

Để giúp đơn giản hóa việc nộp đơn của các du học sinh tại New Zealand, chúng tôi làm việc với một số trung tâm tư vấn giáo dục tại NZ và trên khắp thế giới. Những trung tâm này giúp học sinh làm đơn xin nhập học và cung cấp cho các em các thông tin toàn diện, cập nhật về việc học tập tại New Zealand.


Học sinh không bắt buộc phải thông qua trung tâm tư vấn để nộp đơn theo học Chương trình Giáo dục ACG, nhưng việc này có thể giúp quá trình nộp đơn trở nên dễ dàng hơn. Trung tâm tư vấn có thể giúp học sinh chọn lựa khóa học và hỗ trợ những chọn lựa quan trọng khác, cũng như việc điền thông tin vào các mẫu đơn.


Học sinh và gia đình của các em có thể gặp các đại diện và thành viên của đội ngũ Giáo dục ACG tại các cuộc triển lãm giáo dục. Họ có thể mang tới cho học sinh ý tưởng tốt hơn về những điều liên quan tới việc học tập tại New Zealand.


Find an agent

 • Chọn khóa học của bạn

  Các trung tâm tư vấn có thể giúp bằng cách cung cấp các thông tin cập nhật về các tùy chọn cho việc học tập tại New Zealand. Điều này giúp học sinh thực hiện một chọn lựa đã được thông báo và con đường mà các em nên đi theo để đạt được mục tiêu của mình, và biết các em có đáp ứng được các yêu cầu về Anh ngữ hay không.

 • Lưu ý tới những chi tiết quan trọng

  Các trung tâm tư vấn sẽ thay mặt bạn liên lạc với Chương trình Giáo dục ACG để bảo đảm mọi hồ sơ và chi tiết đều theo đúng quy trình. Họ cũng sẽ giúp học sinh những việc cần thiết khác để sinh hoạt tại New Zealand, bao gồm xin thị thực nhập cảnh, lấy bảo hiểm lữ hành và tìm nơi cư trú.

 • Chuyên nghiệp, trong sáng và biết giữ bí mật

  Mọi trung tâm tư vấn làm việc với chúng tôi đều đáp ứng những tiêu chuẩn cao về tính chuyên nghiệp, sự trong sáng và biết giữ bí mật. Họ phải tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn trong Quy tắc đối với việc Chăm sóc Học sinh Quốc tế New Zealand. Quy tắc Thực hành Giáo dục New Zealand, Bản Tuyên bố về các Nguyên tắc London và Luật về sự Riêng tư của New Zealand.

 • Become an agent

  If you would like to become an ACG Education agent, please fill in the contact form below and we will be in touch.

  Get in touch with us

Find an agent

To make it simpler for international students to apply for study in New Zealand, we work with highly-regarded education agents based in NZ and around the world.